Introductie


Het oeuvre van Theo Semeijn toont zijn nieuwsgierigheid naar de fundamentele eenheid van het creatieve proces van de natuur en de mens. Hij ziet die eenheid als de gerichtheid van een zich continu ontwikkelend kringloopproces en zijn atelier is bij dat onderzoek het laboratorium waarin de gerichtheid van zijn eigen kringloopproces met de wereld zichtbaar wordt gemaakt.

Het werk van Theo Semeijn bestaat uit collages, assemblages, schilderijen, tekeningen en monotypes op linnen, paneel, karton en papier. Het onderscheidt zich door de samenvallende combinatie van speelsheid en precisie, van samenhang en ongebondenheid, een grote mate van concentratie en openheid, een streven de zeggingskracht van het voor-de-hand-liggende natuurlijke creatieve proces te tonen. Zijn werk heeft een intieme eigen taal waarin elk verhaal de gelaagde reproductie van de beeldende elementen van dat proces laat zien die door hun interactie tot leven komen en een beeld oproepen waarin beweeglijkheid en rust zich samenhangend ontwikkelen. Elk uniek werk dat zo is ontstaan toont een gesuggereerde richting die de toeschouwer tot verbeelding aanzet.


Biografie

Geboren: Uden 25.11.49
Opleiding: autodidact. De kiem van Theo Semeijns kunstenaarschap dankt hij aan zijn moeder, die aan de kunstacademie in Amsterdam en Den Haag studeerde. Toen hij als jong volwassene tijdens zijn medische studie een expositie van Paul Klee bezocht en zo diens experimentele onderzoekende werkwijze leerde kennen werd zijn eigen kunstenaarschap definitief gewekt en vervolgens naast mijn werkzaamheid als revalidatiearts verder ontwikkeld. Zijn belangstelling voor de meer fundamentele aspecten van het creatief proces ontplooide zich zo tot een uniek oeuvre dat de tussentijdse resultaten van zijn eigen onderzoekende ontwikkeling laat zien.