Toelichtende tekst bij het werk 'Gelaat' ter gelegenheid van de expositie 'Zondag' naar aanleiding van het gelijknamige gedicht van Willem Bierman


ZONDAG

Ooit de dag
voor familiebezoek

Bij oma's wel vaak
een vel in de koffie

en altijd wel een oom
met een dubieuze mop
en een hang naar jenever

Nu de familie dood is
is het wachten op de zondag

Soms koester ik mijn hiaten


Willem Bierman


Toelichtende tekst bij het werk 'Gelaat' (zie deze site 'Werken op papier en karton' nr. 45) dat ter gelegenheid de expositie 'Zondag' naar aanleiding van het gelijknamige gedicht van Willem Bierman werd uitgekozen


Elk kunstwerk staat op zichzelf en toelichting door de kunstenaar is daarom overbodig zo niet ongewenst. Als ik iets vertel bij mijn werk dan gaat het meestal over hoe mijn werk gemaakt is en daar houd ik mij nu ook maar aan.

Het gedicht ‘Zondag’ zal Willem zelf ongetwijfeld niet nader toelichten, maar ik als lezer mag dat op mijn eigen krakkemikkige manier natuurlijk wél.

De stem in het gedicht kijkt terug naar zondagen van weleer, traditioneel de rustdag in het scheppingsverhaal, en verwijst tegen het einde naar een onbekende zondag die verwacht wordt. Is dat wachten op Godot? Op die zondagen in het verleden gaat het om familieontmoetingen, om, naar later duidelijk wordt, mensen die er niet meer zijn, om hiaten die gekoesterd worden.

Willem en ik zijn verwante kunstbroeders, onder andere omdat hij net als ik veel werkt met wat hij om zich heen zoal aantreft. Bij het werk naar aanleiding van zijn gedicht heb ik overigens voor een andere aanpak gekozen. Ik ben begonnen met rechthoekig stuk grijs karton. Dat grijs zie ik in de beeldende kunst als een centrale bron van interactie van waaruit het contrast ontstaat van zwart en wit en alle kleuren in complementaire paren. Op dat grijs is een vleeskleurige vlek aangebracht. Die vleeskleur schept voor mij een gevoel van verwantschap. Is dat familieverwantschap? Binnen die vleeskleurige vlek is een rechthoekige vorm uitgesneden waardoor, erdoorheen, eronder, opnieuw karton zichtbaar wordt dat met Oost-Indische inkt zwart is gemaakt. Wat kan betekenen blijft onbekend.

Theo Semeijn